Scroll down

Иновативна и екологична технология за пожарогасене

Play Video

DSPA Aerosol Fire Suppression - UL approved

Обемно пожарогасене – бързо, ефикасно и безвредно…

 

Tехнологията за аерозолно пожарогасене се появява в отговор на предизвикателството за създаване на нов пожарогасителен състав, който едновременно да не отстъпва по ефективност на парникови газове (инергентни, FM200 и халогенизирани) и в същото време да бъде безвреден за хората, оборудването и околната среда. Обемно пожарогасене, което е бързо, ефикасно и безвредно… Tехнологията за аерозолно пожарогасене се появява в отговор на предизвикателството за създаване на нов пожарогасителен състав, който едновременно да не отстъпва по ефективност на парникови газове (инергентни, FM200 и халогенизирани) и в същото време да бъде безвреден за хората, оборудването и околната среда.

 

Аерозолното гасене е ефикасно, защото:

 

 

 • E бързо: Огънят може да бъде загасен до една минута.
 • Eфективно разпространява гасителния агент: Аерозолният облак прониква навсякъде в помещението и достига дори най – трудно достъпните места.
 • Ефективно разпространява гасителния агент: Аерозолният облак прониква навсякъде в помещението и достига дори най – трудно достъпните места.
 • Има много по – ниска огнегасителна концентрация, в сравнение с другите гасителни агенти
 • Развитите страни ще трябва да намалят емисиите на парникови газове до 95% до нивата от 1990 г. до 2050 г., във връзка с директива Nº517 на Европейския парламент

  Сред предимствата на аерозолните генератори е възможността им да се използват абсолютно автономно, дори и в труднодостъпни места, обекти без обезпечени водоизточници и дори такива без електрическо захранване. Най-икономическо изгодно е тяхното приложение в малки помещения до 1000 кв. и до 6000 куб. метра. Друга тяхна характеристика е възможността за гасене на оборудване, намиращо се под напрежение до 40 кV, поради факта, че аерозолът е диелектрик.   Специалисти твърдят, че методът е по-ефективен в сравнение с традиционните средства за обемно пожарогасене, тъй като окисите на алкалните метали във вид на финодисперсни частици (аерозоли), имат силно развита повърхност, образувана при изгарянето на специални твърди горивни и пиротехнически композиции и са способни на самостоятелно горене без участието на въздух.

Сфери на приложение:

 • Електротехнически съоръжения
 • Изчислителни центрове и комуникации
 • Транспортни средства
 • Складови помещения, архиви, магазини, библиотеки
 • Обществени и битови сгради

DSPA.nl е водещ производител на високо иновативни аерозолни генератори, а техен представител за България е „ФАЙЪР ПРО ТЕХ“ ООД. email: [email protected]

Регистрирай се за нашия бюлетин

  Съгласявам се с политиката за за защита на личните данни