Иновативна и екологична технология за пожарогасене

Scroll down Иновативна и екологична технология за пожарогасене Play Video DSPA Aerosol Fire Suppression – UL approved Обемно пожарогасене – бързо, ефикасно и безвредно…   Tехнологията за аерозолно пожарогасене се появява в отговор на предизвикателството за създаване на нов пожарогасителен състав, който едновременно да не отстъпва по ефективност на парникови газове (инергентни, FM200 и халогенизирани) и в същото време да бъде безвреден за хората, оборудването и околната среда. Обемно пожарогасене, което е бързо, ефикасно и безвредно… Tехнологията за аерозолно пожарогасене се появява в отговор на предизвикателството за създаване на нов пожарогасителен състав, който едновременно да не отстъпва по ефективност на […]

Виж още
1 4

Case study: Монтаж на линеен отводнител HYDROPRO Linе

Scroll down Case study: Монтаж на линеен отводнител HYDROPRO Linе Play Video WEBINAR: Хидравлично оразмеряване за отводняване на площадки! ОБЕКТ: Обектът е част от основния ремонт на път II 81 Костинброд – Берковица – Монтана, в района на с. Волуяк. ИСТОРИЯ НА ПРОДУКТА: Идеята за създаване на линейния отводнител се заражда по време на строителните дейности на наш обект. Там бяхме основен доставчик на канализационни тръби с електро муфи. По време на самите дейности станахме свидетел на редица проблеми при монтажа на избраните за обекта конкурентни линейни отводнители. С общи усилия, с помощ от преподаватели от УАСГ, София, колегите от […]

Виж още
2 4

Когато времето Ви за проектиране и поддръжка на сградата е ценно…и имате решение, което елиминира разходите!

Scroll down Когато времето Ви за проектиране и поддръжка на сградата е ценно…и имате решение, което елиминира разходите! Play Video WEBINAR: Предизвикателства при въвеждане на BIM и Revit в проектантската практика! BIM практиките доказват, че дигитализацията помага и се налага…..така че не губи време и се адаптирай!   Искате ли да си спестите време от чертане и оразмеряване на проекти, от досадни часове в окомплектоване на техническа документация и да минимизирате допуска на грешки при проектиране и експлоатация на сгради?   Много чуждестранни и български компании започнаха обновяване на своите продуктови библиотеки с BIM детаили   Building information modeling (BIM)е процес […]

Виж още
3 4

Отводяване на тераси и фасади

Scroll down Отводяване на тераси и фасади Play Video WEBINAR: BLÜCHER® отводняване за ХВП, ресторанти и хипермаркети Подходи в зависимост от приложението и местоположението  Улеите, които се поствт до фасадата не са истински канали за отводняване. Те се поставят с цел превенция за задържане на вода пред прозореца или отваряемата врата, в случай на наводнения, конденз или снегонавявания. Обикновено наклонът за оттичане е обърнат обратно на фасадата към терена или парапета. За това и във фасадните улеи рядко се събира вода. Те служат за аварийна система при посочените вече случаи, тъй като обичайно в противоположния край на терасата има точков […]

Виж още
4 4

Иновативна и екологична технология за пожарогасене

Scroll down Иновативна и екологична технология за пожарогасене Play Video DSPA Aerosol Fire Suppression – UL approved Обемно пожарогасене – бързо, ефикасно и безвредно…   Tехнологията за аерозолно пожарогасене се появява в отговор на предизвикателството за създаване на нов пожарогасителен състав, който едновременно да не отстъпва по ефективност на парникови газове (инергентни, FM200 и халогенизирани) и в същото време да бъде безвреден за хората, оборудването и околната среда. Обемно пожарогасене, което е бързо, ефикасно и безвредно… Tехнологията за аерозолно пожарогасене се появява в отговор на предизвикателството за създаване на нов пожарогасителен състав, който едновременно да не отстъпва по ефективност на […]

Case study: Монтаж на линеен отводнител HYDROPRO Linе

Scroll down Case study: Монтаж на линеен отводнител HYDROPRO Linе Play Video WEBINAR: Хидравлично оразмеряване за отводняване на площадки! ОБЕКТ: Обектът е част от основния ремонт на път II 81 Костинброд – Берковица – Монтана, в района на с. Волуяк. ИСТОРИЯ НА ПРОДУКТА: Идеята за създаване на линейния отводнител се заражда по време на строителните дейности на наш обект. Там бяхме основен доставчик на канализационни тръби с електро муфи. По време на самите дейности станахме свидетел на редица проблеми при монтажа на избраните за обекта конкурентни линейни отводнители. С общи усилия, с помощ от преподаватели от УАСГ, София, колегите от […]

Когато времето Ви за проектиране и поддръжка на сградата е ценно…и имате решение, което елиминира разходите!

Scroll down Когато времето Ви за проектиране и поддръжка на сградата е ценно…и имате решение, което елиминира разходите! Play Video WEBINAR: Предизвикателства при въвеждане на BIM и Revit в проектантската практика! BIM практиките доказват, че дигитализацията помага и се налага…..така че не губи време и се адаптирай!   Искате ли да си спестите време от чертане и оразмеряване на проекти, от досадни часове в окомплектоване на техническа документация и да минимизирате допуска на грешки при проектиране и експлоатация на сгради?   Много чуждестранни и български компании започнаха обновяване на своите продуктови библиотеки с BIM детаили   Building information modeling (BIM)е процес […]

Отводяване на тераси и фасади

Scroll down Отводяване на тераси и фасади Play Video WEBINAR: BLÜCHER® отводняване за ХВП, ресторанти и хипермаркети Подходи в зависимост от приложението и местоположението  Улеите, които се поствт до фасадата не са истински канали за отводняване. Те се поставят с цел превенция за задържане на вода пред прозореца или отваряемата врата, в случай на наводнения, конденз или снегонавявания. Обикновено наклонът за оттичане е обърнат обратно на фасадата към терена или парапета. За това и във фасадните улеи рядко се събира вода. Те служат за аварийна система при посочените вече случаи, тъй като обичайно в противоположния край на терасата има точков […]

Искате да реализирате свое събитие в BAU ACADEMY?