Календар събития
Scroll down

Професионална кухненска вентилация с рекуперация на топлина от АТРЕА – основни принципи, практически съвети за проектанти, приложение.

14.11.2022 от 13:30 ч. хибридно събитие

Scroll down

Форум: "Проектиране, строителство и експлоатация на индустриални сгради"

Очаквайте през ноември

Scroll down

Форум: "Проектиране, строителство и експлоатация на високи сгради и небостъргачи"

Очаквайте през ноември

Scroll down

Форум с изложение: "Сглобяеми къщи и модулно строителство"

Очаквайте през декември

Хибридни къщи
Градоустройство, архитектура и подходяща инфраструктура


Ще бъдат представени системи за:
→ Пожарозащита, парозащита и влагозащита
→ Топлинна енергия и влагоустойчива енергия
→ Дограма
→ Покриви
→ Озеленяване
→ Smart системи за управление и и сигурност

Scroll down

DSPA- Аерозолни генераторни системи за пожарогасене

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

DSPA.nl е водещ производител на високо иновативни аерозолни генератори, които могат да се използват за пожарогасене и гасене.

DSPA аерозолните генератори са предназначени за използване в незаети и нормално необитавани зони, като промишлени съоръжения и сгради, енергийни обекти, електрически под станции, и обекти под напрежение до 40 кВт, складове, гаражи, архиви, сървърни, технически,  помпени и други помещения, които не са предназначени за жилищни нужди като: музеи,  училища, библиотеки, бензиностанции, газостанции, метан станции ресторанти, административни институции, летища, яхти, кораби, ретланслаторни станции и др.

Регистрирай се за нашия бюлетин

    Давам съгласието си за събиране на тези лични данни с цел да получавам допълнителна информация