Scroll down

Отводяване на тераси и фасади

Play Video

WEBINAR: BLÜCHER® отводняване за ХВП, ресторанти и хипермаркети

Подходи в зависимост от приложението и местоположението 

 

Улеите, които се поствт до фасадата не са истински канали за отводняване. Те се поставят с цел превенция за задържане на вода пред прозореца или отваряемата врата, в случай на наводнения, конденз или снегонавявания. Обикновено наклонът за оттичане е обърнат обратно на фасадата към терена или парапета.

За това и във фасадните улеи рядко се събира вода. Те служат за аварийна система при посочените вече случаи, тъй като обичайно в противоположния край на терасата има точков сифон, линеен отводнител или авариен барбакан. В случаите на приземен етаж- водата се дренира от терена ако няма допълнителен сифон или канал.

Инсталиране в зони с контакт със земята

 

1.  Поставен в чакълесто легло или еднозърнест бетон, фасадните улеи с двустранна перфорация провеждат акумулиранат дъждовна вода от повърхността, както и подпочвената от конденза по хидроизолацията  ретензионно към  земята в дълбоична.

 

2. Подходящи са и фасадни канали със затворено тяло на канала за контролиран дренаж на дъждовна вода който може да бъде свързан към повърхностна дренажна система.

Регистрирай се за нашия бюлетин

    Давам съгласието си за събиране на тези лични данни с цел да получавам допълнителна информация