Форум на тема: “Проектиране, строителство и управление на жизнения цикъл на мостове”
Scroll down

Форум: "Проектиране, строителство и управление на жизнения цикъл на мостове"

21.06.2022 г.

Хибридно целодневно събитие

Управлението на жизнения цикъл на мостови съоръжения, може да подобри тяхната устойчивост и уязвимост на екстремни събития като земетресения, наводнения и урагани

На събитието ще се дискутират настоящи и бъдещи тенденции в проектирането, строителството и поддръжката на мостове.

ПРОГРАМА:

МОДУЛ 1:

10:00 – 12:00 Проектиране и строителство на мостове, модератор: доц. д-р инж. Петър Николов, Факултет по „Транспортно строителство, Пътища и транспортни съоръжения“
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

 

 • “Авариен ремонт и възстановяване носимоспособността на мост над река Джерман при км 62+700 от Автомагистрала „Струма“ след възникнал пожар през 2019г.”инж. Павел Павлов – Трансконсулт 22 ЕООД
 •  
 • „Усилване на мостове с полимерни материали“,  д-р инж. Иван Георгиев- Мостконсулт-ООД
 •  
 • „Проект за ремонт на Дунав мост при Русе – Иновативни подходи и предизвикателства“, гл.ас. д-р инж. Александър Жипонов, Факултет по „Транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения“EKБългария Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД
 •  
 • „Кофражни решения за мостови съоръжения“, инж. Александър Савов, PERI
 •  
 • „Хидроизолация за пътни и жп мостове, и малки дилатационни фуги“– Кирил Маслев и Антон МаслевХИДРОМАТ
 •  
 • “Крепежи и системи за закрепване в мостостроенето“- дипл.инж. Еmil Kral, FISCHER /A
 
12:00 – 12:30 Сесия: Въпроси & отговори

МОДУЛ 2:

14:00 – 16:00 Експлоатация и поддържане на мостови съоръжения, модератор: инж. Александър Тодоров – гл. Експерт, Институт „Пътища и Мостове“
 
 
УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:
 
 • “Казуси при ремонтно-възстановителните дейности при съоръжение на км. 34+220 по А2”, д-р инж. В. Танев, Танев и партньори ЕООД
 •  
 •  
 • Отводнителни системи –„Нов метод за отводняване на мостове с интегрирани бордюри“ –  eng. Mark Visschers, IDS GROUP & BRIDGE DREINAGE/ NL
 •  
 • Мостови колекторни системи с UV защита и 100% водоплътност- инж. Румен Радев, Hydropro BG
 •  
 
 
 
 
 
 
16:00 – 16:30 Сесия: Въпроси & отговори

ВИДЕА:

МОДУЛ 1: Проектиране и строителство на мостове

“Авариен ремонт и възстановяване носимоспособността на мост над река Джерман при км 62+700 от Автомагистрала „Струма“ след възникнал пожар през 2019г.”, инж. Павел Павлов – Трансконсулт 22 ЕООД

МОДУЛ 1: Проектиране и строителство на мостове

„Усилване на мостове с полимерни материали“, д-р инж. Иван Георгиев- Мостконсулт-ООД

МОДУЛ 1: Проектиране и строителство на мостове

„Проект за ремонт на Дунав мост при Русе – Иновативни подходи и предизвикателства“, гл.ас. д-р инж. Александър Жипонов, Факултет по „Транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения“, EKJ България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД

МОДУЛ 1: Проектиране и строителство на мостове

„Кофражни решения за мостови съоръжения“, инж. Александър Савов, PERI

МОДУЛ 1: Проектиране и строителство на мостове

„Хидроизолация за пътни и жп мостове, и малки дилатационни фуги“– Кирил Маслев и Антон Маслев, ХИДРОМАТ

МОДУЛ 1: Проектиране и строителство на мостове

“Крепежи и системи за закрепване в мостостроенето“- дипл.инж. Еmil Kral, FISCHER /A

МОДУЛ 2: Експлоатация и поддържане на мостови съоръжения

“Казуси при ремонтно-възстановителните дейности при съоръжение на км. 34+220 по А2”, д-р инж. В. Танев, Танев и партньори ЕООД

МОДУЛ 2: Експлоатация и поддържане на мостови съоръжения

Ограничителни системи при мостови съоръжения, Лектор: инж. Мирослава Грозкова – Управител на „Юпитер 05“ ООД/ „Юпитер Метал“ ООД

МОДУЛ 2: Експлоатация и поддържане на мостови съоръжения

Шумозаглушителни системи, инж. Мартин Гочев – инженер железопътно строителство в „Юпитер Метал“ ООД

МОДУЛ 2: Експлоатация и поддържане на мостови съоръжения

остови колекторни системи с UV защита и 100% водоплътност- инж. Румен Радев, Hydropro BG
Търговски компании