ФОРУМ: “Градска среда. Проектиране и трансформация в отговор на климатичните промени”
Scroll down

ФОРУМ: "Градска среда. Проектиране и трансформация в отговор на климатичните промени"

19.03.2024 г. 09:30 - 13:30 ч. Хибридно събитие

ВИДЕО

Целта на форума е да се дискутират и представят иновативни архитектурни и технологични подходи при планирането и благоустройството на градската среда, които допринасят за обезопасяване при бедствия и аварии и редуциране на риска от настъпващи такива.

Представители на местните власти и общините ще имат възможност да споделят програми и намерения за развитие на региона и да се запознаят с технологични компании и решения, които да бъдат интегрирани и реализирани и практически примери case studies на водещи проектантски, архитектурни и урбанистични бюра.
Акценти и насоки за подготовка на лекции:

Устойчив дизайн: Подготовка на градската среда за предизвикателства, свързани с изменението на климата като: засушаване, покачване на морското равнище, екстремни метеорологични явления, земетресения и други рискове за околната среда.

 

Биофилен дизайн: Интегриране на зелени площи и устойчиви характеристики в градското планиране. Използване на екологични материали и енергийно ефективни технологии.

 

Здравословни градове: Насърчаване реализирането на проекти и използването на технологии, които подобряват качеството на живот на гражданите.

Търговски компании:

Партньори:

ПРОГРАМА:

МОДУЛ 1:

09:30 – 11:15 Градския дизайн, стратегическото планиране, мерки за превенция от катаклизми Модератор: д-р Ирина Мутафчийска 
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

09:30-09:55 “Устойчиви решения в градска среда”- урб. Силвия Чакърова, Place.make

 

⋅ 09:55-10:20„Устройствени и инвестиционни мерки за адаптация към изменението на климата в Столична община“ – Гл. ас. д-р урб. Ангел Буров, Градоустройство при Архитектурен факултет, УАСГ

 

⋅ 10:20-10:35- Капаци за ревизионни шахти. Безопасни пешеходни зони без инциденти. Превозни средства без материални щети. инж. Пламен Байрактарски, ПЛМ инженеринг

 

⋅ 10:35-10:50 Мониторинг на съоръжения за управление на дъждовни води. инж. Милен Станков Hydropro BG § Afriso

 

⋅ 10:50-11:05 Представяне на конгрес “GreenTech Days meet Future of Building 2024” | Виена, 17.-18.04.2024, Петя Галинова, Advantage Austria

 

⋅ 11:05-11:15 Въпроси и отговори сесия

МОДУЛ 2:

11:30 – 13:30 Зелени системи и адаптация към климатични промени
Модератор: ланд. арх. Григор Перчеклийски, УАСГ
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

⋅ 11:30 – 11:50 „Стратегия за адаптиране към климата – Осло, устойчив на климата град“, л.арх. Константин Вълев, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter

 

⋅ 11:50-12:20 Екологични настилки от кварцови и мраморни камъчета, обвързани със смола, Pika Kos, Vuba. Ексклузивен представител, дистрибутор и инсталатор на Vuba Chemical Innovations Ltd за България – M DIVA GREEN.

 

⋅ 12:20 -12:50 Самозатварящи се бариери за защита от наводнения, Mr. Michiel van den Noort, Hyflo self-closing flood system B.V. Нидерландия

 

⋅ 12:50-13:10 Природа и град заедно, л.арх. Добромира Лулчева

*Програмата се допълва и актуализира

Събитието е подходящо за:

👉 Урбанисти

👉 Ландшафтни архитекти

👉 Общини

👉 Общински дружества по поддръжка и ремонти

👉 Строителни компании

👉 Проектантски и архитектурни бюра

👉 Инвеститори

Официален медиен партньор:

ВИДЕО:

Модул 1: Градския дизайн, стратегическото планиране, мерки за превенция от катаклизми Модератор: д-р Ирина Мутафчийска 

"Устойчиви решения в градска среда"- урб. Силвия Чакърова, Place.make

Модул 1: Градския дизайн, стратегическото планиране, мерки за превенция от катаклизми Модератор: д-р Ирина Мутафчийска 

„Устройствени и инвестиционни мерки за адаптация към изменението на климата в Столична община“ – Гл. ас. д-р урб. Ангел Буров, Градоустройство при Архитектурен факултет, УАСГ

Модул 1: Градския дизайн, стратегическото планиране, мерки за превенция от катаклизми Модератор: д-р Ирина Мутафчийска 

Капаци за ревизионни шахти. Безопасни пешеходни зони без инциденти. Превозни средства без материални щети. инж. Пламен Байрактарски, ПЛМ инженеринг

Модул 1: Градския дизайн, стратегическото планиране, мерки за превенция от катаклизми Модератор: д-р Ирина Мутафчийска 

Мониторинг на съоръжения за управление на дъждовни води. инж. Милен Станков Hydropro BG § Afriso

Модул 1: Градския дизайн, стратегическото планиране, мерки за превенция от катаклизми Модератор: д-р Ирина Мутафчийска 

Представяне на конгрес "GreenTech Days meet Future of Building 2024" | Виена, 17.-18.04.2024, Петя Галинова, Advantage Austria

Модул 2: Зелени системи и адаптация към климатични промени Модератор: ланд. арх. Григор Перчеклийски, УАСГ

„Стратегия за адаптиране към климата – Осло, устойчив на климата град“, л.арх. Константин Вълев, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter

Модул 2: Зелени системи и адаптация към климатични промени Модератор: ланд. арх. Григор Перчеклийски, УАСГ

Екологични настилки от кварцови и мраморни камъчета, обвързани със смола, Pika Kos, Vuba. Ексклузивен представител, дистрибутор и инсталатор на Vuba Chemical Innovations Ltd за България – M DIVA GREEN.

Модул 2: Зелени системи и адаптация към климатични промени Модератор: ланд. арх. Григор Перчеклийски, УАСГ

Самозатварящи се бариери за защита от наводнения, Mr. Michiel van den Noort, Hyflo self-closing flood system B.V. Нидерландия

Модул 2: Зелени системи и адаптация към климатични промени Модератор: ланд. арх. Григор Перчеклийски, УАСГ

Природа и град заедно, л.арх. Добромира Лулчева