Форум: “Екохармонично строителство. Част 2: Енергоефективен дизайн на жилищни комплекси при ново строителство и реновация”
Scroll down

Форум: "Екохармонично строителство. Част 2: Енергоефективен дизайн на жилищни комплекси при ново строителство и реновация"

30.05.2024 г. 09:30 - 16:00

ВИДЕО

Концепцията за еко хармоничните домове е визионерска и все по-навлизаща в България. Тя съчетава най-доброто от традиционната архитектура с най-модерните зелени технологии, за да създаде хибридни жилищни комплекси, които безпроблемно се сливат с естествената си среда, като същевременно дават приоритет на устойчивостта, енергийната ефективност и модерния начин на живот.

С партньорството на:

ВИДЕО:

МОДУЛ 1: Естествени материали. Здравни ползи и екохармоничен начин на живот за обитателите

Eстествените материали и екохармоничния начин на живот в процеса на проектиране на жилищни сгради и структури. научни и учебни проекти на студенти в кат. “Жилищни сгради” към АФ, УАСГ, д-р арх. Константина Христова и арх. Евгени Данов

МОДУЛ 1: Естествени материали. Здравни ползи и екохармоничен начин на живот за обитателите

Представяне на Ръководството за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради, инж. Васил Манолов, Гл. Съставител на Ръководството

МОДУЛ 1: Естествени материали. Здравни ползи и екохармоничен начин на живот за обитателите

Покривно озеленяване (видове зелен покрив) при ново строителство и реновации, инж. Орлин Илиев

МОДУЛ 1: Естествени материали. Здравни ползи и екохармоничен начин на живот за обитателите

Енергоефективност чрез екологична изолация, Ива Арангелова, Sevarex

МОДУЛ 1: Естествени материали. Здравни ползи и екохармоничен начин на живот за обитателите

Мисията устойчиви зелени сгради, инж. Венета Новакова, АФИ

МОДУЛ 2: Енергоспестяващи дизайни и редуцирани експлоатационни ресурси

Иновационни и устойчиви продукти в съвременното строителство на BAUMIT, инж. Петър Алипиев, BAUMIT BULGARIA

МОДУЛ 2: Енергоспестяващи дизайни и редуцирани експлоатационни ресурси

Конструктивни и топлототехнически параметри на Вентилируеми Фасадни Системи. Определяне на енергийната ефективност на системите чрез анализ на топлопреминаването през многослойна стена, инж. Шуаиб Мехмедали, ETEM

МОДУЛ 2: Енергоспестяващи дизайни и редуцирани експлоатационни ресурси

Устойчиви фасадни решения с BILDA, арх. Дамян Стоянов, BILDA Cladding Technology

МОДУЛ 2: Енергоспестяващи дизайни и редуцирани експлоатационни ресурси

Енергийно ефективни решения за отопление в хармония с дизайна на жилището, инж. Антон Сърбинов, Danfoss

МОДУЛ 3: Примери, тенденции и добри практики

Case Study UPTOWN Square, Арх. Кремена Николова, Ателие Серафимов Архитекти

МОДУЛ 3: Примери, тенденции и добри практики

Living Places – нов начин на мислене относно сградите, арх. Александра Петкова, Velux Bulgaria

МОДУЛ 3: Примери, тенденции и добри практики

Иновации. Аграрният ресурс в строителството, Добромир Машев, Институт по екологично строителство

МОДУЛ 3: Примери, тенденции и добри практики

Отводняване на фасади, BG GRASPOINTER

УЧАСТНИЦИ:

Официален медиен партньор:

За кого е предназначено:

👉Архитекти

👉 Проектанти

👉Инсталатори

👉 Инвеститори

👉Строителни компании

Спонсор бизнес обяд и коктейл

ПРОГРАМА:

МОДУЛ 1: Естествени материали. Здравни ползи и екохармоничен начин на живот за обитателите.

09:40 – 11:40 Модератор д-р арх. Константина Христова, УАСГ 
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

• Eстествените материали и екохармоничния начин на живот в процеса на проектиране на жилищни сгради и структури. научни и учебни проекти на студенти в кат. “Жилищни сгради” към АФ, УАСГ, д-р арх. Константина Христова и арх. Евгени Данов.


• Представяне на Ръководството за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради, инж. Васил Манолов, Гл. Съставител на Ръководството.


• Покривно озеленяване (видове зелен покрив) при ново строителство и реновации, инж. Орлин Илиев


• Енергоефективност чрез екологична изолация, Ива Арангелова, Sevarex


• Мисията устойчиви зелени сгради, инж. Венета Новакова, АФИ


• Q&A session

МОДУЛ 2: Енергоспестяващи дизайни и редуцирани експлоатационни ресурси

11:55 – 13:40 Модератор: проф. д-р арх. Борислав Борисов, зам. председател на УС на КАБ

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

• Иновационни и устойчиви продукти в съвременното строителство на BAUMIT, инж. Петър Алипиев, BAUMIT BULGARIA


• Конструктивни и топлототехнически параметри на Вентилируеми Фасадни Системи. Определяне на енергийната ефективност на системите чрез анализ на топлопреминаването през многослойна стена, инж. Шуаиб Мехмедали, ETEM

 

• “Устойчиви фасадни решения с BILDA”, арх. Дамян Стоянов, BILDA Cladding Technology


• Енергийно ефективни решения за отопление в хармония с дизайна на жилището, инж. Антон Сърбинов, Danfoss


• Q&A session

МОДУЛ 3: Примери, тенденции и добри практики

14:30 – 16:00  
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

•  Case Study UPTOWN Square, Арх. Кремена Николова, АСА

 

Living Places – нов начин на мислене относно сградите, арх. Александра Петкова, Velux Bulgaria

 

• Иновации. Аграрният ресурс в строителството, Добромир МашевИнститут по екологично строителство

 

• Отводняване на фасади, BG GRASPOINTER

 

• Q&A session

 

*програмата се допълва и актуализира