Гост лектори

инж. Станислав Дарачев

Проектант, изследовател и изобретател. Професионалните му и научни интереси са в областта на инженерната хидрология, водоснабдяването и канализацията.  Има дългогодишен опит в проучването, проектирането и моделирането на селищни водоснабдителни и канализационни  мрежи и съоръжения, както и в изготвянето на хидрологични прогнози.  Има създадени и внедрени софтуерни решения за оразмеряване и изчертаване на селищни канализации, моделиране на водосбори и други. Инж. Дарачев има патент за изобретение на нов вид канализационен преливник със самопочистващ ефект.

инж. Десислава Вълчева

Инженер с 16 годишна практика, работила е в Англия с проектиране и отводняване на площадкови канализации на инфраструктурни и индустриални обекти. След завръщането си в България през 2008 година се включва в екипа на Прая ООД. Компанията се занимава с проектиране на сградни и площадкови ВиК мрежи и съоръжения и спринклерни инсталации с фокус към индустриалните и търговски сгради.

инж. Живко Митев

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

инж. Александър Жипонов

Строителен инженер, част от катедра "Пътища и Транспортни съоръжения". Управител на EKJ България. Фирмата предлага проектантски и консултантски услуги в сферата на строителното инженерство.  

арх. Лальо Пенев

Магистър по Архитектурен осветителен дизайн в KTH Stockholm ( Кралския Технически Университет). Ръководител и участник в множество големи проекти за архитектурно осветление на публични сгради, магазини, хотели и частни обекти в Европа, САЩ, Близкия Изток и източна Азия.Управител е на студио за осветителен дизайн Lichtkompetenz с офиси в Цюрих, София, Хонг Конг и Калифорния с 20-годишен глобален опит в архитектурното осветление. Има завършени на 850 проекта в всички сфери на архитектурата. Главната визия на компанията е да е някой, който да съпътства процеса на развитие на осветлението във всяка една фаза от проекта, за да можем да гарантираме желаното качество от първата концептуална идеята до завършване на строителния процес. Лихткомпетенц се отнася към светлината като медия за изразяване и не мисли в лампи .

Силвия Чакърова

Силвия има бакалавърска и магистърска степени по ​у​рбанизъм от Университета по архитектура, ​строителство и геодезия, София​. В момента е докторант ​към катедра „Градоустройство“ на УАСГ​ и разглежда темата за пешеходството в големите градове и възможностите за неговата подкрепа чрез средствата на градското планиране и проектиране​. Избира тази тема, защото обича да пешеходства и да изучава и открива градовете като пешеходец. През 2014 г. печели стипендия по програма „AUSMIP​+​“ и заминава за Австралия, където една година работи върху дисертацията си в ​Университета на Мелбърн​ и изследва практиките и политиките за пешеходство в града​. Допълнителни специализации има в Ирландия (Университетски колеж Дъблин)​ и Австрия (Технически университет, Виена)​.

Магдалена Бобошевска

Магдалена завършва магистърска степен по архитектура към катедра "Градоустройство" в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София през 2018 г. По време на обучението си осъществява студентски обмен по програма Еразъм в университет La Sapienza, Рим. Там учи по магистърска програма към департамент по "История, реставрация и консервация", където се занимава с архитектурно наследство и проблемите, свързани с опазването и интеграцията му със съвременния начин на живот. Развива интерес към градската среда и публичните пространства и през 2018 г. се включва в екипа на студио place.make като стажант, където активно участва в проекта „София – град за хората". Същата година осъществява и стаж по програма „Еразъм +“ в Порто.

Регистрирай се за нашия бюлетин

    Съгласявам се с политиката за за защита на личните данни