Тема 1: Основни принципи на почти нулево енергийни сгради
Scroll down

Тема 1: Основни принципи на почти нулево енергийни сгради

25.01.2024 Хибриден семинар от 10:00 ч. до 14:00 ч.

Регистрация

Качество на сградната обвивка, комфорт, вентилация, поетапно обновяване и влияние на мерките

Лектори: Ралица Йорданова и инж. Александър Станков

                         

Събитието ще бъде без запис. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ФИБРАН – енергиен щит, качествена топлоизолация от първо лице

 Лектор – Хараламби Калев.

Събитието e част от серия обучения и е подходящо за:

👉 архитекти

👉 инженери

👉 енергийни одитори

👉 технически ръководители

Партньори:

Официален медиен партньор: