Тема 2: Топлинни мостове
Scroll down

Тема 2: Топлинни мостове

22.02.2024 Хибриден семинар от 10:00 ч. до 14:00 ч.

Що е то? Къде се срещат? Влияние върху потреблението на енергия. Изчисление и избор от каталози.

Лектори: инж. Александър Станков и арх. Ралица Йорданова

                         

Събитието ще бъде без запис. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
“Частен случай на термомостове – FIBRANgeo CAPs”

 Лектор – Хараламби Калев, Фибран България

Въпреки че често се споменават, топлинните мостове са доста подценяван елемент от конструкцията на сградите. Те могат да бъдат причина за увеличена консумация на енергия, както и фактор, влияещ на комфорта, а дори и на здравината на елементите от конструкцията през жизнения цикъл на сградата.

В този обучителен семинар ще разгледаме какво е топлинен мост, какви типове съществуват и как влияят на сградната обвивка, как се оценяват топлинните мостове и къде са критичните точки и опасностите за сградите. Накрая, но не на последно място, ще разберем и как да ги избягваме при новите сгради и при реновациите

Събитието e част от серия обучения и е подходящо за:

👉 архитекти

👉 инженери

👉 енергийни одитори

👉 технически ръководители

Партньори:

Официален медиен партньор: