Форум: “Приложения на ВЕИ в строителството”
Scroll down

Форум: "Приложения на ВЕИ в строителството"

30.11.2023 г.

Специализиран хибриден форум, насочен към експертите в сектор строителство и архитектура, за да се обсъди влиянието на енергийната трансформация върху бъдещите проекти, как биха могли да прилагат новите технологии в проектирането и изграждането им и какви ресурси ще са необходими за експлоатационния им живот.

С партньорството на:

УЧАСТНИЦИ:

Цели на дискусията:

• Как ВЕИ биха подобрили експлоатационния живот на строителните проекти?
 
•Какви са възможностите и предизвикателствата за използване на фотоволтаичните системи при покриви и фасади на сгради и жилищни комплекси, в контекста на конструкция, дизайн и избягване на компрометирането на сградната обвивка.

 

•Индустриални халета и заводи – тенденции при проектиране на покривни конструкции и навеси за гаражи

 

•Интеграция на ВЕИ в умни сгради, сгради с нулева енергийна консумация и дизайн на зелени сгради

 

•Инфраструктурни проекти. Използване на възобновяеми източници в хидротехническо и транспортно строителство (пътища, фотоволтаични тунели и мостове, ЖП траверси, язовири, енергийнии централи, вятърни зони)

 

•Какви дизайни се използват за дискретна визия на ВЕИ при проектирането на строителни съоръжения?

 

•Зарядни станции и транспортни подходи

 

ПРОГРАМА:

9:30 – 10:00 Откриване

 

 

  • ▪️ инж. Ивайло Алексиев, Изп. Директор Агенция за енергийно развитие (АУЕР)
  •  
  • ▪️ Доц. д-р Атанас Георгиев, Декан на Стопанския факултет СУ „Климент Охридски“, Директор на магистърската програма “Енергийни пазари и услуги”
  •  
  • ▪️ Приветствие от УС на УС на Български съвет за устойчиво развитие /БСУР/
  •  
  • ▪️ Тодор Кавръков, член на управителния съвет на Асоциация на собствениците на бизнес сгради /АСБС/, Business Development Director Smart Property Fund
  •  
  • ▪️ инж. Стефан Чайков, Председател на УС на ББКП  

МОДУЛ 1: 10:15 - 12:00 Технологии: приложения в проектиране и строителството.

  ▪️ „Модели и приложения на системи за съхранение на енергия“, Марияна Янева, Директор Политики и комуникации, АПСТЕ.

 

▪️ “Възобновяеми източници и системи за сградно управление” – инж. Мариан Тодоров и инж. Иван Манков, Schneider Electric

 

▪️ Соларни вентилируеми фасади, арх. Дамян Стоянов, BILDA Cladding Technology

 

▪️   арх. Любомир Станиславов,  S Architectural Team и Аутомотив Клъстер. Очакваме темата

 

▪️ „Възобновяема енергия в зелените сгради“, инж. Християн Драганов, TRIPLE GREEN GROUP

МОДУЛ 2: 12:15 -13:15 Case studies. Работещи примери. Модератор Иван Велков, БГФМА

▪️ Конструктивни решения за изграждане на фотоволтаични паркове, инж. Чавдар Айгатов, инж. Петко Ганчев, Атаро Солар

 

▪️ Битови и Индустриални батерийни стопанства, Слави Рангелов, Green Energy Supplier

 

▪️ Формулата на успешните проекти – дългогодишен опит, гъвкавост и ангажираност, Валентин Господинов, Director Turnkey Operations, Sunotec

 

МОДУЛ 3: 14:00 -15:15 Енергийна ефективност и мениджмънт.

 ▪️ “По пътя към въглеродно неутралните сгради. Връзката между енергийната ефективност, сградното обновяване и възобновяемите източници”, инж. Александър Станков, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.

  

▪️ ВЕИ в сертифицирани зелени сгради, арх. Андрея Момерин, BREEAM Assessor, Green Works

 

▪️ Енергиен мениджмънт – системи за мониторинг и управление на енергията в сградите, инж. Ренета Борисова, Енергомонитор

 

▪️ “ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ПРИ ПОКРИВНИТЕ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ”, Неделчо Димитров, Призма Лайтинг

 

МОДУЛ 4: 15:30- 16:30 Регулации и финансиране.

 ▪️ Предизвикателставата с последните изменения на ЗЕВИ: потребители на собствена енергия, енергийни общности за ЕВИ, инж. Ивайло Алексиев, Агенция за устойчиво енергийно развитие.

 

 

▪️ “Eнергийни кооперативи и ползи за местните общности”, инж. Станислав Андреев, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.

 

 

▪️ “ВЕИ сгради- нормативна база” – дискусия, арх. Людмила Пенчева, noNameARCH Studio

Програмата се допълва и актуализира…

Медийни партньори:

Модул 1: Технологии: приложения в проектиране и строителството

„Модели и приложения на системи за съхранение на енергия“, Марияна Янева, Директор Политики и комуникации, АПСТЕ.

Модул 1: Технологии: приложения в проектиране и строителството

“Възобновяеми източници и системи за сградно управление” – инж. Мариан Тодоров и инж. Иван Манков, Schneider Electric

Модул 1: Технологии: приложения в проектиране и строителството

Соларни вентилируеми фасади, арх. Дамян Стоянов, BILDA Cladding Technology

Модул 1: Технологии: приложения в проектиране и строителството

Приложения на ВЕИ в строителството - арх. Любомир Станиславов, S Architectural Team и Аутомотив Клъстер

Модул 1: Технологии: приложения в проектиране и строителството

„Възобновяема енергия в зелените сгради“, инж. Християн Драганов, TRIPLE GREEN GROUP

МОДУЛ 2: Case studies. Работещи примери

Конструктивни решения за изграждане на фотоволтаични паркове, инж. Чавдар Айгатов, инж. Петко Ганчев, Атаро Солар

МОДУЛ 2: Case studies. Работещи примери

Битови и Индустриални батерийни стопанства, Слави Рангелов, Green Energy Supplier

МОДУЛ 2: Case studies. Работещи примери

Формулата на успешните проекти – дългогодишен опит, гъвкавост и ангажираност, Валентин Господинов, Director Turnkey Operations, Sunotec

МОДУЛ 3: Енергийна ефективност и мениджмънт

“По пътя към въглеродно неутралните сгради. Връзката между енергийната ефективност, сградното обновяване и възобновяемите източници”, инж. Александър Станков, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.

МОДУЛ 3: Енергийна ефективност и мениджмънт

ВЕИ в сертифицирани зелени сгради, арх. Андрея Момерин, BREEAM Assessor, Green Works

МОДУЛ 3: Енергийна ефективност и мениджмънт

Енергиен мениджмънт – системи за мониторинг и управление на енергията в сградите, инж. Ренета Борисова, Енергомонитор

МОДУЛ 3: Енергийна ефективност и мениджмънт

ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ПРИ ПОКРИВНИТЕ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ, Неделчо Димитров, Призма Лайтинг

МОДУЛ 4: Регулации и финансиране

Предизвикателставата с последните изменения на ЗЕВИ: потребители на собствена енергия, енергийни общности за ЕВИ, инж. Ивайло Алексиев, Агенция за устойчиво енергийно развитие

МОДУЛ 4: Регулации и финансиране

Eнергийни кооперативи и ползи за местните общности, инж. Станислав Андреев, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.

МОДУЛ 4: Регулации и финансиране

ВЕИ сгради- нормативна база– дискусия, арх. Людмила Пенчева, noNameARCH Studio