FUTURE RESIDENTIAL CITIES FORUM
Scroll down

FUTURE RESIDENTIAL CITIES FORUM - автоматизация, енергоефективност и урбанизация на новоизграждащи се жилищни комплекси

23.05.2023

ВИДЕА

Хибридно събитие 

Модул 1: Благоустрояване – Мастърпланинг, урбанизация, ландшафт

Основни принципи в градоустройственото планиране на жилищни комплекси, арх. Владислав Дечев, aрх. Тихомир Казаков SGI Architects § Masterplanners

Модул 1: Благоустрояване – Мастърпланинг, урбанизация, ландшафт

Как се изгражда град от нулата, арх. Деян Барански, Маркан Дизайн Студио ООД, Okol Lake Park

Модул 1: Благоустрояване – Мастърпланинг, урбанизация, ландшафт

Силни страни и дефицити в средите за обитаване. Възможни решения и ролята на планирането, Гл.ас. д-р Ирина Мутафчийска, Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

Модул 1: Благоустрояване – Мастърпланинг, урбанизация, ландшафт

Основни принципи на управление на водните ресурси в градовете на бъдещето, инж.Иван Колев, ИНЖЕНЕРИК ЕООД

Модул 2 – Минимум енергия за максимум комфорт – пасивните сгради от принципите до практиката

Комфортна и здравословна жилищна среда, Александър Станков – Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

Модул 2 – Минимум енергия за максимум комфорт – пасивните сгради от принципите до практиката

Основни принципи на пасивната къща, Светлин Добревски – Пасивна къща България

Модул 2 – Минимум енергия за максимум комфорт – пасивните сгради от принципите до практиката

3rd PASSIVE HOUSE ARCHITECTURE AWARDS, Dragos Arnautu – Passive house Institute (онлайн)

Модул 2 – Минимум енергия за максимум комфорт – пасивните сгради от принципите до практиката

Енергоефективни и устойчиви решения за жилищни сгради, инж. Антон Сърбинов, Danfoss

Модул 2 – Минимум енергия за максимум комфорт – пасивните сгради от принципите до практиката

Поддържане на перфектен микроклимат в еднофамилни сгарди и апартаменти, инж. Иван Шишков, Tulips

Модул 3 Case studies – Внедряване на зелени системи при проектиране

S - tower, арх. Ангел Захариев, А и А Архитекти

Модул 3 Case studies – Внедряване на зелени системи при проектиране

Жилищните комплекси – първото стъпало в РеНатурализацията на съвременния град, ланд. арх. Добромира Лулчева, Landscape Design Studio

Модул 3 Case studies – Внедряване на зелени системи при проектиране

Жилищните комплекси от затворен тип – устойчив модел за създаване на качествена среда на живот, арх. Радко Тодоров, арх. Николета Балабанова, RT Consult

Модул 3 Case studies – Внедряване на зелени системи при проектиране

Примери от практиката – пасивни къщи в България, арх. Александър Генчев – SolAir Архитекти
Участници

Бизнес обядът се осъществява с любезното съдействие на :

Highlights

ПРОГРАМА:

МОДУЛ 1:

09:30 – 11:00 Откриване и Модул 1 – Благоустрояване – Мастърпланинг, урбанизация, ландшафт, модератор: ланд. арх. Веселина Калайкова, СЛА 
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

⋅ Основни принципи в градоустройственото планиране на жилищни комплекси, арх. Владислав Дечев, aрх. Тихомир Казаков SGI Architects § Masterplanners

 

⋅Как се изгражда град от нулата, арх. Деян Барански, Маркан Дизайн Студио ООД, Okol Lake Park

 

⋅ Силни страни и дефицити в средите за обитаване. Възможни решения и ролята на планирането, Гл.ас. д-р Ирина Мутафчийска, Архитектурен факултет, Катедра Градоустройство

 

⋅ Основни принципи на управление на водните ресурси в градовете на бъдещето, инж.Иван Колев, ИНЖЕНЕРИК ЕООД

 

11:15 – 13:00 Модул 2 –  Минимум енергия за максимум комфорт – пасивните сгради от принципите до практиката, модератор: Александър Станков, ЕнЕфект
 

 Комфортна и здравословна жилищна среда, Александър Станков – Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

 

 .Основни принципи на пасивната къща, Светлин Добревски – Пасивна къща България

 

⋅ 3rd PASSIVE HOUSE ARCHITECTURE AWARDS, Dragos Arnautu – Passive house Institute (онлайн)

 

Енергоефективни и устойчиви решения за жилищни сгради, инж. Антон Сърбинов, Danfoss

 

⋅ Поддържане на перфектен микроклимат в еднофамилни сгарди и апартаменти, инж. Иван Шишков, Tulips

МОДУЛ 3:

14:00- 15:50 Модул 3 Case studies – Внедряване на зелени системи при проектиране, модератор Теодора Гаврилова, Triple Green Group
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

⋅ арх. Ангел Захариев, А и А Архитекти

 

⋅ арх. Пламен Братков, Aedes Studio

 

⋅ Жилищните комплекси – първото стъпало в РеНатурализацията на съвременния град, ланд. арх. Добромира Лулчева, Landscape Design Studio

 

 

⋅ Жилищните комплекси от затворен тип – устойчив модел за създаване на качествена среда на живот,  арх. Радко Тодоров, арх. Николета Балабанова, RT Consult

 

⋅ Примери от практиката – пасивни къщи в България, арх. Александър Генчев –

SolAir Архитекти

 

 

*Програмата се допълва и актуализира

Официален медиен партньор:

Медийни партньори:

Партньори: