Форум: “Специализирани сгради с обществено предназначение”
Scroll down

Форум: "Специализирани сгради с обществено предназначение"

27.06.2024 г. 09:30 - 17:00

Регистрация

Проектиране, строителство, реконструкция и реновация

Целта е чрез този форум да инициираме дискусия и да обменим идеи от различни сектори - от архитекти и инженери до законодатели и представители на обществените организации, с цел запазване на културното, здравното и духовното наследство на България и създаване на нови перспективи в предстоящи проекти и реновиране на съществуващи съоръжения.

Различните типове сгради с обществено предназначение претърпяват разнообразни архитектурни тенденции в зависимост от географската област, културата и нуждите на обществото. Позовавайки се на световните тенденции и добри практики по отношение на сградите с обществено значение, планираме дискусия в направления:

▪️ устойчивост и енергийна ефективност;
▪️ достъпност, безопасност и инклузивност;
▪️ мултифункционалност;
▪️ технологична иновативност;
▪️ комфортност и здравословна среда за обитаване.

Направления и насоки за подготовка на лекции и презентаци:

Църкви и паметници на кутурата: съчетаване на религиозна функция с обществени и културни активности, като концерти, изложби и образователни програми.

 

 

Болници и здравни заведения: проектиране с фокус върху пациента, ефективност на работните процеси и иновации в медицинската технология.

 

 

Заведения за следболнична помощ и домове за стари хора: във високотехнологичните домове за стари хора се интегрират иновации като сензори за безопасност, системи за мониторинг на здравословното състояние и програми за социална активизация.

 

Санаториуми и минерални бани: възможности за  медицински процедури, рехабилитация и възстановяване, както и разнообразни спортни и развлекателни активности.

 

Стадиони и спортни съоръжения: игрища, тренировъчни зали, фитнес центрове и зони за публика.

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР:

Официален медиен партньор:

Партньори:

УЧАСТНИЦИ:

ПРОГРАМА:

МОДУЛ 1:

09:40 – 11:10 Паметници на културата, модератор арх. Десислава Димитрова
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

• арх. Петко Костадинов, Арко Студио (Реконструкция на Градска Художествена Галерия в Пловдив и др.);

• арх. Владислав Неделев (BIM за сгради, паметници на културата в голям мащаб);

• инж. Йордан Милчев, PERI в света на реставрациите – където иновациите вдъхват нов живот, PERI Bulgaria;

• Лайпцигски панаир (Изложението denkmal – европейското изложение за опазване на градовете и реставриране на паметниците на културата) Г-жа Mariella Riedel;

• Q&A Session

МОДУЛ 2:

11:25 – 13:15  Култура и образователни сгради,
модератор арх. Десислава Димитрова
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

• арх. Милена Крачанова, Ателие ДУО (БАН – Консервация и реставрация на фасади и художествени елементи;) и арх. Пламена Андонова, Ателие ДУО Астрономическа обсерватория към Софийски университет – предизвикателства при реставрация на обекти със специфични функции);

• инж. Александра Стратиева, Кнауф България (Решения за акустика и звукоизолация);
• арх. Даниела Бурулянова, Архитекти Бурулянови (Планетариум Бургас – един забележителен архитектурен силует);

• Дима Петрова, ProAudio, (Иновации и хармоничност при аудио-визуалните решения в обществените проекти);

• д-р арх. Анета Славова, Основател на “Integra Consult” и “ArchPlay Academy”, (Споделеният иновативен финландски опит за образователни центрове у нас. Експериментален проект за България на реконструкция за 145то ОУ Симеон Радев, София);
• Q&A Session

МОДУЛ 3:

14:00 – 16:15 Здраве и спорт, модератор арх. Десислава Димитрова
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

• арх. Радослав Борисов, RS Studio (Предизвикателства при проектирането и изграждането на съвременни болнични сгради (МБАЛ Вита, База 2, София));
• инж. Диана Емилова,
BLUCHER (Хигиенни решения в здравни заведения);

• арх. Николета Балабанова и арх. Радо Тодоров, RT Consult (Проект на Дом за възрастни хора – Бургас);
• Ивайло Иванов, ECOPHON (Защо добрата аустична среда е задължителна в болничните заведения);
•  арх. Тодор Абаджиев и арх. Георги Поляков, Архцентър – А (Спортен комплекс Младост – Пловдив);

• Георги Пенев, Димитър Карамитрев, ГБС (Спортна зала Балкан);
• Q&A Session

*програмата се актуализира и допълва

За кого е предназначено:

👉Архитекти

👉 Проектанти

👉Инсталатори

👉 Инвеститори

👉Строителни компании