Дискусионен форум на тема: “Безопасност в тунелите при строителство и експлоатация”
Scroll down

Дискусионен форум на тема: "Безопасност в тунелите при строителство и експлоатация"

19.04.2022

Хибридно целодневно събитие

ПРОГРАМА:

МОДУЛ 1:

10:00 – 12:00 Проектиране и строителство на тунели, модератор инж. Павел Диковски
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

⋅ Нови правила за проектиране, поддръжка и експлоатация на тунелите, Д-р инж. Марио Гълъбов, НКЖИ

 

⋅Тунелни методи за строителството на тунели и метростанции на метрото, проф. д-р инж. Стоян Братоев, Метрополитен ЕАД 

 

⋅ Обзор на системи и рисков анализ в пътните тунели. Управление на риска спрямо безопасността, инж. Мартин Петков Tyréns AB, проф.д-р инж. Михаил Михайлов,  МГУ

 

⋅ Приложение на пръскан бетон с фибри в тунелното строителство, инж. Кунчо Вутев, Sika България

 

⋅ Вторични облицовки, уширения, ниши и входни яки на тунели – специфики на изпълнение, инж. Владимир Цветков, PERI България

 

⋅ Автоматично пожароизвестяване в тунели: особености и решения- инж. Красимир Кръстев,  SIEMENS

МОДУЛ 2:

13:30 – 16:00 Строителство  и експлоатационно поддържане на тунели, модератор инж. Мартин Петков,Tyréns AB
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

⋅ Пътна безопасност и синализация в тунелите: Директива 2004/54/ЕО относно минималните изисквания за безопасност на тунелите на трансевропейската пътна мрежа, Диана Русинова, Председател на Европейски център за транспортни политики  

 

⋅ Интелигентно управление на трафика в тунелите: Повишаване на ниво на безопасността чрез използването на интегрирана система за управление на тунели Sitraffic Varia,  инж. Марек Хучала, Yunex Traffic Austria GmbH

 

⋅ Повърхностно отводняване при тунели. Специфични решения за пречистване и опазване на околната среда при експлоатация – инж. Румен Радев, HydroPro BG

 

⋅ Хидроизолация на тунели с полимерни мембрани. Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции, инж. Павел Беличовски, Sika България

 

⋅ Захранване и управление на тунелни осветителни системи, инж. Тодор Лулчев, SAT

 

⋅ Решения и възможности при вратите в областта на тунелите, Теодора Георгиева, BAUZENTRUM

Модул 1: Проектиране и строителство на тунели

Нови правила за проектиране, поддръжка и експлоатация на тунелите, Д-р инж. Марио Гълъбов, НКЖИ

Модул 1: Проектиране и строителство на тунели

Тунелни методи за строителството на тунели и метростанции на метрото, проф. д-р инж. Стоян Братоев, Метрополитен ЕАД

МОДУЛ 1: Проектиране и строителство на тунели

Обзор на системи и рисков анализ в пътните тунели. Управление на риска спрямо безопасността, инж. Мартин Петков Tyréns AB, проф.д-р инж. Михаил Михайлов, МГУ

МОДУЛ 1: Проектиране и строителство на тунели

Приложение на пръскан бетон с фибри в тунелното строителство, инж. Кунчо Вутев, Sika България

МОДУЛ 1: Проектиране и строителство на тунели

Вторични облицовки, уширения, ниши и входни яки на тунели – специфики на изпълнение, инж. Владимир Цветков, PERI България

МОДУЛ 1: Проектиране и строителство на тунели

Автоматично пожароизвестяване в тунели: особености и решения- инж. Красимир Кръстев, SIEMENS

МОДУЛ 2: Строителство и експлоатационно поддържане на тунели

Пътна безопасност и синализация в тунелите: Директива 2004/54/ЕО относно минималните изисквания за безопасност на тунелите на трансевропейската пътна мрежа, Диана Русинова, Председател на Европейски център за транспортни политики

МОДУЛ 2: Строителство и експлоатационно поддържане на тунели

Интелигентно управление на трафика в тунелите: Повишаване на ниво на безопасността чрез използването на интегрирана система за управление на тунели Sitraffic Varia, инж. Марек Хучала, Yunex Traffic Austria GmbH

Модул 2: Строителство и експлоатационно поддържане на тунели

Повърхностно отводняване при тунели. Специфични решения за пречистване и опазване на околната среда при експлоатация – инж. Румен Радев, HydroPro BG

Модул 2: Строителство и експлоатационно поддържане на тунели

Хидроизолация на тунели с полимерни мембрани. Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции, инж. Павел Беличовски, Sika България

Модул 2: Строителство и експлоатационно поддържане на тунели

Захранване и управление на тунелни осветителни системи, инж. Тодор Лулчев, SAT

Модул 2: Строителство и експлоатационно поддържане на тунели

Решения и възможности при вратите в областта на тунелите, Теодора Георгиева, BAUZENTRUM
Търговски компании

Медийни партньори