Дискусионен форум 2023 на тема: “Тунели – изграждане, рехабилитация и експлоатация по съвременни стандарти”
Scroll down

Дискусионен форум: "Тунели - изграждане, рехабилитация и експлоатация по съвременни стандарти"

27.06.2023

Хибридно целодневно събитие

ВИДЕА:

Модул 1:

„Обзор на ситуацията в сектора“ –инж. Стефан Чайков, ББК“Пътища“

Модул 1:

„Тунелни методи в градски условия”, проф. д-р, инж. Стоян Братоев, Метрополитен ЕАД

Модул 1:

“Значение и причини за пасивна противопожарна защита при подземни работи“ Marco Antonelly, Fire Protection Expert

Модул 1:

„Скални анкери за обезопасяване на тунели“, Sara Valentin Eklow, SSAB

Модул 1:

„Възможности за изграждане на паралелно трасе на европейски транспортен коридор №9 през Румъния и България, както и нов тунел в направлението Троян – Кърнаре“- проф. д-р Камен Петров, УНСС и доц. д-р Николай Цонков, УНСС

Модул 2:

„Приложение на Обсервационен метод при проектиране на тунели. Предимства и недостатъци. Примери от практиката“, инж. Мартин Петков, Tyréns

Модул 2:

„Когато трябва да бъде точно – решения от Leica Geosystems с приложения в тунелното строителство“, Стефан Колев, „Веком Гео“ ЕООД

Модул 2:

„Предизвикателства при изпълнение на първични облицовки на тунел Железница“, инж. Матей Матеев, Джи Пи Груп АД

Модул 2:

„Решения за гласова евакуация от тунели“, Дима Петрова, Pro Audio

Модул 2:

“Предизвикателства при изпълнение на вторична облицовка на тунел Железница”, инж. Красен Вълчев, Глобал Кънстръкшън АД

Модул 2:

„Технологичност и бързина при изграждането на тунели с инженерните решения на PERI“, инж. Александър Савов – старши инженер-проектант, ПЕРИ България

Модул 3:

„Подход при статическото изследване на тунелните конструкции в България“, д-р инж. Димитър Хвърлев, Георх инженеринг ООД

Модул 3:

„Съвременни методи при проектиране на тунели“, проф. д-p инж. Чавдар Колев, ВТУ„Тодор Каблешков”

Модул 3:

“Концепции за устойчиво проектиране на тунели и управление на жизнения цикъл”, Prof. Dipl. Ing. CEng Panagiotis Spyridis, University of Rostock, Risk Engineering and Construction Risk Management Consultant

Модул 3:

“Новата изумрудена книга на ФИДИК за строителство на тунели”, инж. Адриана Спасова, УАСГ, БАУПС

Модул 3:

„Дигитализация и сигурност на информацията в строителството“, Чудомир Моневски, ERP експерт

Официален медиен партньор:

Партньори:

ПРОГРАМА:

МОДУЛ 1:

09:30 – 11:15 Модератор: инж. Мартин Петков,Tyréns
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

 • 09:30 – 09:45 „Обзор на ситуацията в сектора“ –инж. Стефан Чайков, ББК“Пътища“
 •  
 • 9:45 – 10:00 „Тунелни методи в градски условия”, проф. д-р, инж. Стоян Братоев, Метрополитен ЕАД
 •  
 • 10:00 – 10:25  “Значение и причини за пасивна противопожарна защита при подземни работи“ Marco Antonelly, Fire Protection Expert, последователен превод
 •  
 • 10:25 – 10:50 „Скални анкери за обезопасяване на тунели“, Sara Valentin Eklow, SSAB, последователен превод
 •  
 • 10:50 – 11:05 „Възможности за изграждане на паралелно трасе на европейски транспортен коридор №9 през Румъния и България, както и нов тунел в направлението Троян – Кърнаре“- проф. д-р Камен Петров, УНСС и доц. д-р Николай Цонков, УНСС
 •  
 • 11:05 – 11:15 Въпроси и Дискусия

МОДУЛ 2:

11:30 – 13:10 Mодератор: инж. Павел Диковски
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

11:30 – 11:45 „Приложение на Обсервационен метод при проектиране на тунели. Предимства и недостатъци. Примери от практиката“, инж. Мартин Петков, Tyréns


11:45 – 12:00 „Когато трябва да бъде точно – решения от Leica Geosystems с приложения в тунелното строителство“, Стефан Колев, „Веком Гео“ ЕООД  


12:00 – 12:15 „Предизвикателства при изпълнение на първични облицовки на тунел Железница“, инж. Матей Матеев, Джи Пи Груп АД 

 

12:15 – 12:30 „Решения за гласова евакуация от тунели“, Дима Петрова, Pro Audio


12:30 – 12:45 “Предизвикателства при изпълнение на вторична облицовка на тунел Железница”, инж. Красен Вълчев, Глобал Кънстръкшън АД


12:45 – 13:00 „Технологичност и бързина при изграждането на тунели с инженерните решения на PERI“, инж. Александър Савов – старши инженер-проектант, ПЕРИ България


13:00 – 13:10 Въпроси и ДискусияМОДУЛ 3:

14:00 – 15:45 Модератор: Доц. д-р Николай Цонков
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

 • 14:00 – 14:20 „Подход при статическото изследване на тунелните конструкции в България“, д-р инж. Димитър Хвърлев, Георх инженеринг ООД 
 •  
 • 14:20 – 14:40 „Съвременни методи при проектиране на тунели“, проф. д-p инж. Чавдар Колев, ВТУ„Тодор Каблешков”
 •  
 • 14:40 – 15:10 “Концепции за устойчиво проектиране на тунели и управление на жизнения цикъл”, Prof. Dipl. Ing. CEng Panagiotis Spyridis, University of Rostock, Risk Engineering and Construction Risk Management Consultant
 •  
 • 15:10 – 15:20 “Новата изумрудена книга на ФИДИК за строителство на тунели”, инж. Адриана Спасова, УАСГ, БАУПС
 •  
 • 15:20 – 15:35 „Дигитализация и сигурност на информацията в строителството“, Чудомир Моневски, ERP експерт
 •  
 • 15:35 – 15:45 – Въпроси и Дискусия
 •  
 •  
 
Участници:

Регистрирай се за нашия бюлетин

  Съгласявам се с политиката за за защита на личните данни