Форум: “Екохармонично строителство. Част 1: Хибридни технологии и естествени материали”
Scroll down

Форум: "Екохармонично строителство. Част 1: Хибридни технологии и естествени материали"

30.01.2024 г. 09:30 - 15:30 ч.

Концепцията за еко хармоничните домове е визионерска и все по-навлизаща в България. Тя съчетава най-доброто от традиционната архитектура с най-модерните зелени технологии, за да създаде хибридни къщи, които безпроблемно се сливат с естествената си среда, като същевременно дават приоритет на устойчивостта, енергийната ефективност и модерния начин на живот.

 

С партньорството на:

УЧАСТНИЦИ:

Цели на дискусията:

• Да се обсъдят примери за комбинация на традиционна и модерна архитектура
 
•Да се запознае аудиторията с новонавлизащи устойчиви материали и строителни техники
 
•Да се покажат подходи за природосъобразно проектиране и дизайн, ориентирани към общността: Опазване и управление на водите, енергийна ефективност и подобрение на експлоатационните разходи
 
•Оценка на ползите и недостатъците от модулното строителство в хибридни къщи.

 

ПРОГРАМА:

МОДУЛ 1 (09:40 - 11:30)Технологии: проектиране и строителството

• Микроклимат на сградата, Добромир Машев, ИЕС /Институт по екологично строителство/

• Продукти и решения за постигане на повече комфорт и енергийна ефективност от/около прозорците в къщите, Антон Иванов, Silico

 

• Технологии: приложения в проектиране и строителството.

„Въздухоплътност, изпитване на въздухоплътност, кондензация, влажностен режим и вентилация на помещенията“, инж. Александър Станков, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект


•  Комфорт на обитаване, изчисления и методики, Марина Гьоке, Oeko+Zentrum NRW GmbH


• Пасивни сгради от естествени материали, арх. Веселин Веселинов, NatureTecture

 

 Q&A Session

МОДУЛ 2 (11:45 - 13:15) Case studies. Работещи примери.

• Екологични и устойчиви материали, Александър Събев, Sevarex

 

• Екологичните материали и други проектантски похвати за подобряване качеството на обитаване, арх. Николай Маринов, NiMaTecture Studio

 

• „Дишащи“ продукти и решения за топлоизолация на къщите, където се търси комфорт и здравословна среда за живот за обитателите им, Антон Иванов, Silico

 

 • Case study, арх. Красимир Георгиев, Георгиеви Архитектурно студио

 

• Q&A Session

МОДУЛ 3 (14:00 - 15:30) Case studies. Практически насоки, демонстрации.

• “Митове и грешки при използването на естествените материали в строителството”, арх. Георги Георгиев 


• Дървото в основата на екологичното строителство, Хари Налбантов, ИЕС /Институт по екологично строителство/

 

• “Конопобетонът – Завръщане в бъдещето”, Димитър Михайлов

 

• Ниско-енергийна жилищна сграда от естествени материали в София; Модулна префаб жилищна сграда от естествени материали в Ихтиман“, арх. Веселин Веселинов, NaturеTecture

 

• Q&A Session

Програмата се допълва и актуализира…

Официален медиен партньор:

За кого е предназначено:

👉Архитекти

👉 Проектанти

👉Инсталатори

👉 Инвеститори

👉Строителни компании

Модул 1: Технологии: проектиране и строителството

Микроклимат на сградата, Добромир Машев, ИЕС /Институт по екологично строителство/

Модул 1: Технологии: проектиране и строителството

Продукти и решения за постигане на повече комфорт и енергийна ефективност от/около прозорците в къщите, Антон Иванов, Silico

Модул 1: Технологии: проектиране и строителството

Технологии: приложения в проектиране и строителството. „Въздухоплътност, изпитване на въздухоплътност, кондензация, влажностен режим и вентилация на помещенията“, инж. Александър Станков, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

Модул 1: Технологии: проектиране и строителството

Комфорт на обитаване, изчисления и методики, Марина Гьоке, Oeko+Zentrum NRW GmbH

Модул 1: Технологии: проектиране и строителството

Пасивни сгради от естествени материали, арх. Веселин Веселинов, NatureTecture

Модул 2: Case studies. Работещи примери.

Екологични и устойчиви материали, Александър Събев, Sevarex

Модул 2: Case studies. Работещи примери.

Екологичните материали и други проектантски похвати за подобряване качеството на обитаване, арх. Николай Маринов, NiMaTecture Studio

Модул 2: Case studies. Работещи примери.

„Дишащи“ продукти и решения за топлоизолация на къщите, където се търси комфорт и здравословна среда за живот за обитателите им, Антон Иванов, Silico

Модул 2: Case studies. Работещи примери.

Case study, арх. Красимир Георгиев, Георгиеви Архитектурно студио

Модул 3: Case studies. Практически насоки, демонстрации.

Митове и грешки при използването на естествените материали в строителството, арх. Георги Георгиев

Модул 3: Case studies. Практически насоки, демонстрации.

Дървото в основата на екологичното строителство, Хари Налбантов, ИЕС /Институт по екологично строителство/

Модул 3: Case studies. Практически насоки, демонстрации.

Конопобетонът – Завръщане в бъдещето, Димитър Михайлов

Модул 3: Case studies. Практически насоки, демонстрации.

Ниско-енергийна жилищна сграда от естествени материали в София; Модулна префаб жилищна сграда от естествени материали в Ихтиман“, арх. Веселин Веселинов, NaturеTecture