Geoplast

Geoplast

СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ

Geoplast е италианска компания специализирана в системи за управление, съхранение и оползотворяване на дъждовни води. В продуктовото им портфолио имат застъпени приложения за инфилтрациионни и дренажни системи и озеленяване.

AQUABOX
Система дренажни инфилтрационни блокчета

DRENING
Тунелен елемент
за съхранение, ретензия и инфилтрация
за дъждовна вода
 
 
NEW ELEVETOR TANK
 Усилена кофражна система за съхранение на вода в бетонови резервоари

GREEN SOLUTION
Отводняване и оборудване на зелени площи, зелени покриви и зелени фасади
AQUABOX-Система дренажни инфилтрационни блокчета за управление на дъждовни води
 

 

Системата Aquabox е проектирана за ефективно задържане на дъждовна вода и е подходяща за различни приложения както за ландшафтни, така и за транспортни зони:

✔ ИНФЛИТРАЦИЯ

✔ СЪБИРАНЕ и СЪХРАНЕНИЕ

✔ ПОВТОРНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

 

Aquabox е пластмасов модул за подземна инсталация, в който се събира и съхранява вода. Целта на тази система е временно да събира дъждовната вода и да я изпуска със забавяне във времето в канализационната инфраструктура, предотвратявайки наводнения в градските райони. Обемът за съхранение е създадено от множество елементи Aquabox, които могат да бъдат комбинирани, за да образуват форми с всякакъв размер. Предимството на този метод е, че с тази система се постига до 3 пъти по -голям обем за съхранение в сравнение с чакълен или филцов дренаж и по този начин се пести място и изкопни работи.

Системата за задържане и проникване на дъждовна вода, създадена с Aquabox, осигурява ефективна защита от наводнения както за естествената, така и за градската среда. Тя предотвратява щети и допълнителни разходи за саниране, оправдавайки рентабилността на цялостната инвестиция.

Свойства

 • Устойчива
 • Рециклируема
 • Бюджетна
 • 100% 360 градуса достъп за инспектиране
 • Висок клас на натоварване SLW 60 КЛАС
 • Голям обем на поглъщане 96%
 • Лесна за транспортиране
 • Бърз монтаж

Брошура AQUABOX

Техническа карта AQUABOX

DRENING – Тунелен елемент за съхранение, ретензия и инфилтрация
за дъждовна вода
 
 
Drening е модулен елемент, изработен от регенериран полимер, предназначени за създаване на подземни резервоари за дъждовна вода и инфилтрация.

Предназначена за подземен монтаж, системата дренира повърхностните води, предотвратява наводненията и допринася за презареждането на на подземните води; друга алтернатива която се постига повтоорно използване на събрана вода за спестяване на ресурси за питейна и битова вода. Drening може да се използва и за поливани цели на предварително обработени отпадъчни води от сгради, които не са свързани към канализацията система.

Материалът и структурата на Drening са проучени специално за създаване на системи с висока якост. Продуктът може да бъде поставен в зони с интензивен трафик и изисква плитки изкопи за инсталация.

Инфилтрационният тунел на Drening е проектиран да бъде инсталиран в зони с голяма налична инфилтрационна площ.
Системата се състои от поредица от взаимосвързани тунели и затваряща се капачка в двата края на всеки ред от елементи. Инсталацията е само на едно ниво.
Басейнът трябва да бъде оразмерен според обема на дъждовната вода, която трябва да се изхвърли, като винаги се взема предвид параметри, които влияят върху неговото изчисление: валежите, естеството на почвата, дренажната повърхност и приложените натоварвания.

Брошура DRENING

Техническа карта DRENING 

NEW ELEVETOR TANK- усилена кофражна система за съхранение на вода в бетонови резервоари


New Elevetor Tank е усилена кофражна система от рециклиран полипропилен, който създава резервоари за съхранение на дъждовна вода. Може да бъде с  променлива височина и размер според изискванията на проекта.

Стоманобетонната конструкция, създадена с помощта на системата NEW ELEVETOR TANK има много висока устойчивост на натоварвания и трафик и позволява значителен обем на съхранение на вода. Освен това иновативната решетка в основата позволява прост и бърз монтаж на PVC тръбите, които поддържат система, като я държите идеално изправена по време на изливането на бетон.

Предназначение:

 • Резервоари за съхранение на дъждовни води
 • Противопожарни резервоари
 • Напоителни резервоари
 •  

Брошура NEW ELEVETOR TANK

GREEN SOLUTION
Отводняване и оборудване на зелени площи, зелени покриви и зелени фасади

Модулни системи от композит за отводняване на ливади, паркинги и пътища

Панели обзавеждане и обезпечаване на озеленени покриви

Системи за защита кореновата система на дърветата

Системи за верикално озеленяване на фасади

Брошура GREEN SOLUTION